İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMAK NE SAĞLAR, NE KAZANDIRIR?

  • İşçi Sağlığı İş Güvenliği Mevzuatının gerekleri yerine getirilmiş olur.
  • İnsani ihtiyaç ve haklar’ a, saygılı bir çalışma ortamı için çaba harcandığı somut olarak gösterilmiş olur.
  • Çağdaş işletmecilik normlarına, uluslararası çalışma standartları ve kodlarına uygunluk sağlanmış olur.
  • Kaza ve sık görülen hastalıklara bağlı iş gücü ve iş günü kayıpları minimize edilmiş, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon maliyetleri kontrol edilmiş olur.
  • Çalışanlara sağlanan, kapsamlı sağlık hizmetleriyle sık karşılaşılan hastalıklar yerinde ayaktan tedavi edilir, koruyucu sağlık hizmetleri gereken ölçekte sağlanarak çalışanların motivasyonu ve iş memnuniyetleri artırılır, aidiyet duyguları güçlendirilir. İş gücü verimliliği arttırılır.
  • Toplumsal sorumluluk gereği yerine getirilirken şirket imajının güçlendirilmesi sağlanır.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının geliştirilmesi “Toplam Kalite” anlayışına uygun bir reorganizasyonun en önemli bileşeni olur.
  • Sağlıklı-güvenli bir iş-çalışma ortamı sağlamak üzere tahsis edilen kaynaklar bir maliyet unsuru değil "yatırım" sayılmaktadır. Bu harcamaların maliyet / yararlılık açısından en verimli yatırımlardan biri olduğu artık genel kabul görmektedir.

SORUNUZ MU VAR?