İşyeri Hekimliği

İş Güvenliği Eğitimleri

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanlarının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili ayrıca eğitimler verilir.

İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMLERİNİN AMACI

  • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,
  • Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,
  • Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

SORUNUZ MU VAR?